donderdag 26 oktober 2023

Genadige God, de heilige martelaren hebben de Blijde Boodschap van Uw Zoon en Gezalfde, Jezus, met hun leven en dood willen verkondigen. Wij danken U voor alle mannen en vrouwen in Iran die – vaak met gevaar voor eigen leven – de liefde van Uw Zoon uitdragen aan hun landgenoten. Geef deze moedige Christenen de energie, het vertrouwen, en ook de voorzichtigheid, die nodig zijn bij hun gevaarlijke missiewerk. Bescherm de kleine groep Christenen in Iran tegen mondeling en fysiek geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Engratia van Segovia, martelares tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.