Eeuwige God, U waakt over de groeiende Kerk in China met grote zorg en liefde. Wij danken U hiervoor en vragen U: geef ons inzicht in hoe wij kunnen bijdragen aan de verkondiging van het Evangelie in China en aan de bekering van de inwoners van dit land. Schenk ons de moed en vrijgevigheid om te handelen in Uw Geest. Door Christus onze Heer.