donderdag 26 januari 2023

God onze goede Vader, Uw Zoon Jezus Christus vertrouwde zijn Goede Boodschap toe aan zijn leerlingen. Wij bidden U voor de bisschoppen in de grote steden van Peru. Dat zij met zuiverheid, wijsheid en liefde hun kudde hoeden, en steeds weer de aandacht vestigen op menselijkheid, naastenliefde, vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Timotheüs en de heilige Titus, bisschoppen, door Christus onze Heer.