donderdag 26 augustus 2021

Grote en sterke God, Gij hebt Uw welbeminde Zoon Jezus Christus gezonden in de wereld opdat zijn licht zou schijnen in de harten van de mensen. Vandaag willen wij U bidden voor de machthebbers en religieuze leiders in Iran. Wij vragen U dat zij krachtig getroffen worden door de waarheid van het Evangelie; dat hun hart opengaat voor Jezus Christus en dat zij hun landgenoten met nieuwe ogen zien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Victor de Martelaar, kluizenaar, door Christus onze Heer.