Genadige God, U hebt de Kerk van Uw Zoon getooid met moedige mannen en vrouwen die door de eeuwen heen de Blijde Boodschap hebben verkondigd tot in de dood. Hun beulen vergaven zij uit liefde; hun bloedgetuigenis gaven zij ter ere van U. Wij bidden U vandaag voor allen die nu vervolgd worden omdat zij belijden dat Jezus Messias Uw vleesgeworden Zoon is. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stefanus, eerste martelaar, en van alle martelaren en martelaressen, door Christus onze Heer.