Levende God, Uw Woord geeft ons het ware leven. Wij danken U voor de vele mannen en vrouwen in het Midden-Oosten die Uw Woord uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: bescherm deze mannen en vrouwen en geef hun wijsheid, kracht en voorzichtigheid in hun verkondigingswerk. Geef dat hun moed en doorzetting veel vrucht mag dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.