Barmhartige God, Uw apostelen hebben de Goede Boodschap van Uw Zoon verkondigd met gevaar voor eigen leven. Wij danken U voor deze mannen van weleer en voor alle mannen en vrouwen in India die vandaag de dag Uw Evangelie uitdragen aan hun naasten. Geef deze verkondigers en herauten de energie, het vertrouwen en de wijsheid die nodig is voor hun belangrijke taak. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Thomas, door Christus onze Heer.