Goede God, U openbaart zich in de vreedzame liefde van mensen voor elkaar. Wij bidden U vandaag voor onze broeders en zusters in Oeganda waar, naast geweld en intimidatie, ook lange tijd al droogte heerst. Geef regen en daarmee hoop aan de boeren die moeten leven van de vruchten van de aarde. Open de harten van de rijken, opdat zij de schrijnende nood van hun naasten zien en helpen die te verlichten. Door Christus onze Heer.