God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus vertrouwde zijn Evangelie toe aan zijn discipelen. Wij bidden U vandaag voor de bisschoppen in Noord-Nigeria die lijden onder vervolging. Wij danken U voor het vertrouwen dat zij hebben in het gebed, en dat zij anderen aansporen om te blijven bidden voor vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Timoteüs en de heilige Titus, bisschoppen, door Christus onze Heer.