donderdag 25 november 2021

Barmhartige God, alle macht komt uiteindelijk uit uw hand. Wij bidden U daarom: behoed onze religieuze leiders voor innerlijke verleidingen als hoogmoed en onzuiverheid, alsook voor uiterlijke gevaren als intimidatie, laster en geweld. Geef dat onze bisschoppen trouw de Blijde Boodschap blijven verkondigen met liefde en vreugde; dat zij met wijze woorden het lichamelijke en spirituele welzijn van de mensen vergroten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Yi Ho-yong, catechist, martelaar tijdens de Koreaanse vervolgingen, door Christus onze Heer.