donderdag 25 mei 2023

Algoede God, Die uit liefde ons herschapen heeft in Jezus Messias. In deze Paastijd willen wij U danken voor de gave van Uw heilige Geest die de mens aanzet tot gebed en goede daden. Wij bidden U dat de machthebbers, ‘influencers’, regeringsleiders en rijken in Colombia, de grootheid van Uw liefde erkennen, en dat zij altijd het welzijn van hun landgenoten, de vrede, alsook de gerechtigheid nastreven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mykola Tsehelskyi, priester en echtgenoot, martelaar tijdens communistische vervolgingen in de voormalige Sovjet Unie, door Christus onze Heer.