donderdag 25 maart 2021

God van mateloze liefde, als frisse ochtenddauw daalt Uw heilige Geest neer over Uw schepping. De heilige maagd Maria stemde in, werd overschaduwd door Uw heilige Geest en ontving Uw levend Woord in haar schoot. Op dit hoogfeest van de Aankondiging vragen wij om Uw zegen voor vrouwen in India die zwanger zijn en die leven in armoede. Wij bidden U: behoed moeder en kind voor ziekte en andere gevaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.