Barmhartige Heer, Uw grootste wonder is de herschepping van de gevallen mens in Jezus Christus. Wij bidden U voor jongeren in China die op zoek zijn naar de diepe zin van hun leven en die soms in verwarring zijn door de uitdagingen van de moderne tijd en techniek. Om het licht van Christus in hun aller hart. Dat zij allen de rust, vreugde en heldere wijsheid van het Evangelie leren kennen en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maria L’huillier, maagd en martelares, door Christus onze Heer.