donderdag 25 januari 2024

Genadige God, Uw Zoon Jezus van Nazareth is het Hoofd van Uw Kerk. Wij bidden U op deze feestdag van de apostel Paulus speciaal voor de verkondiging van het Evangelie aan alle volkeren. Wij bidden U dat de Blijde Boodschap van Christus stevig wortel schiet waar het door onverschilligheid en materialisme, of door eeuwenlange vervolging niet meer gedijt. Geef dat vele mensen dit jaar Jezus Messias en zijn Kerk leren kennen en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus, Apostel van de Volkeren, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.