donderdag 25 februari 2021

Heilige God, U bent de bron van heiligheid en leven. Wij bidden U voor de kluizenaars, kluizenaressen, monniken en monialen die wonen in Turkije, vaak in de oudste Christelijke kloosters en kluizen ter wereld. Hun trouwe gebed in woelige tijden schenkt kracht aan velen. Wij vragen Uw bescherming en zegen voor deze mannen en vrouwen, die met hun leven in de stilte van de eenzaamheid Uw lof verkondigen aan onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Victor van Sankt Gallen, monnik en kluizenaar, door Christus onze Heer.