donderdag 25 april 2024

Heilige God, Vader van onze verrezen Heer en Redder Jezus Messias. U verhoort de gebeden van mensen die tot U roepen in nood. Wij vragen U: zie om naar de verzuchtingen van mensen in Turkmenistan die elke dag zwaar en gevaarlijk werk moeten verrichten om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor kinderen die gedwongen worden om te werken. Voor mensen die werk zoeken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Pedro de San José Betancur, derde orde lid van de Minderbroeders en weldoener, door Christus onze Heer.