Barmhartige God, Jezus Christus Uw Zoon is de deur naar het eeuwige leven. Hij klopt bij ons aan en zal maaltijd met ons houden wanneer wij open doen. Wij vragen U: open ons hart voor Zijn Boodschap van heil en geef dat wij groeien in liefde voor onze naasten. Verhoor onze gebeden voor de inwoners van Turkije en Turkmenistan en geef dat zij het Evangelie omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Stone, martelaar, door Christus onze Heer.