Goede God, alle gezag en macht komen uiteindelijk van U. Wij bidden U voor alle mensen in Myanmar die steeds weer naar vrede zoeken en zich inzetten om een rechtvaardige samenleving op te bouwen. Voor leraren en leraressen, voor artsen, verplegers en sociale werkers: dat zij de vrucht van hun inzet mogen proeven en steeds weer met vreugde hun arbeid verrichten. Geef dat velen in Myanmar Uw Zoon Jezus Christus leren kennen en gehoor geven aan zijn oproep tot bekering. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Dominick Trcka, martelaar, door Christus onze Heer.