Almachtige God, U bent de bron van vrede, heiligheid en leven. Wij bidden U in deze Veertigdagentijd vandaag speciaal voor de kluizenaars, kluizenaressen, monniken en monialen die wonen in het Midden-Oosten. Hun trouwe gebed in woelige tijden is een levend teken van Uw eigen trouw aan Uw kinderen. Wij vragen Uw zegen voor deze mannen en vrouwen, die ook in de dagelijkse arbeid en in het stille gebed Uw lof verkondigen aan onze wereld. Door Christus onze Heer.