donderdag 24 maart 2022

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus bracht vrede, heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen U op onze weg naar Pasen om een groot hart en vrijgevige handen. Schenk ons wijsheid, inzicht en een vast geloof. Geef dat ons bidden en vasten, alsook onze goede werken, vruchten mogen dragen voor de armen en ontheemden in El Salvador. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Oscar Romero, bisschop en martelaar tijdens de overheidsrepressie in El Salvador, door Christus onze Heer.