donderdag 24 juni 2021

Almachtige God, Johannes heeft Jezus van Nazareth aangewezen als het Lam van God en Uw stem klonk uit te hemel bij Jezus’ doop in de Jordaan. Wij bidden U op dit hoogfeest van de Doper en Voorloper voor mensen overal ter wereld die overwegen om het doopsel en het vormsel te ontvangen, vaak tegen de argwaan en intimidatie van hun omgeving in. Schenk hun moed en standvastigheid en bescherm hen tegen het geweld dat hun geloof bij sommigen oproept. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, door Christus onze Heer.