Goede God, Aan behoeftigen schenkt Gij overvloed, en aan mensen die verdriet hebben schenkt Gij troost. Wij willen U vandaag bidden voor mensen die gebukt gaan onder zware lasten. Schenk hun verlichting in hun lijden; geef hun Uw gaven van moed en hoop. Bevrijd alle mensen uit de duisternis van het ongeloof met het Licht van uw vleesgeworden Woord, Christus onze Heer.