Barmhartige Vader, Uw ene Kerk bevindt zich over de hele wereld en Uw kinderen stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij bidden U om onze eenheid te behoeden en te zegenen. Geef dat Uw Kerk steeds meer instrument wordt van Uw vrede, speciaal op die plekken die geteisterd worden door strijd, intimidatie, oorlog en geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Vietnam, door Christus onze Heer.