God onze goede Vader, U bent de bron van alle ware liefde en goedheid. Wij vragen om Uw zegen voor de mensen in Nederland die leven in armoede. Voor gezinnen die aangewezen zijn op de voedselbanken, voor buitenlanders die hier illegaal verblijven en voor ouderen die vereenzamen. Wij bidden U dat Uw Kerk hier te lande haar opdracht met toewijding, oprechtheid en vreugde uitvoert en dat zij de situatie van de armen in ons land ten goede verandert. Door Christus onze Heer.