Liefdevolle God, Gij hebt Uw Zoon gezonden opdat overal op aarde Uw Naam verheerlijkt wordt. Op deze dag bidden wij U voor de machthebbers in Iran. Wij bidden U dat deze leiders de waarheid en kracht van Uw Blijde Boodschap leren kennen; dat hun harten open gaan voor Jezus Christus en dat zij daarmee hun naasten met nieuwe ogen zien. Dit vragen wij U op voor voorspraak van de heilige apostel Bartolomeüs, door Christus onze Heer.