Barmhartige God, Uw wonderen worden verkondigd van het Oosten tot het Westen, van zonsopgang tot zonsondergang. Wij danken U voor de vele jonge Christenen die Uw Evangelie ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten in daden van naastenliefde. Wij bidden U speciaal voor de Christenen die te lijden hebben onder vervolging en wij vragen U om hun nabij te zijn en te bemoedigen in hun geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Antigua, patrones van Panama, door Christus onze Heer.