Liefdevolle God, met rechtvaardige hand regeert Gij over de volkeren. Vandaag bidden wij U om gerechtigheid en vrede in het Heilig Land. Geef dat vele inwoners van dit land de barmhartige rechtvaardigheid van Jezus Christus leren kennen. Breng velen daar tot het geloof en maak hen tot bouwstenen van Uw Kerk door hun werkzame liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Birgitta, patrones van Europa, door Christus onze Heer.