donderdag 23 februari 2023

Barmhartige God, het Evangelie van Jezus Christus geeft ons hoop op een betere wereld en op eeuwig leven. Wij danken U voor de vele moedige mensen – mannen en vrouwen – in Turkije die de levende Christus uitdragen aan hun naasten. Bescherm deze verkondigers en geef hun wijsheid, kracht en voorzichtigheid bij hun arbeid voor Uw Koninkrijk. Open het hart van jonge Turken voor Uw liefde en wijsheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Polycarpus, bisschop, martelaar tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Marcus Aurelius, door Christus onze Heer.