Almachtige en eeuwige God, Jezus Christus heeft de dood gedood en voor ons de toegang naar het eeuwige leven ontgrendeld. Wij willen U in deze Paastijd bidden voor hen die gevangen zitten in India, schuldig aan ernstige misdaden. Geef dat zij tot inkeer komen. Geef dat zij de vergeving van Jezus Christus leren kennen en berouw tonen om hun slechte daden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Adalbertus van Praag, martelaar, door Christus onze Heer.