Genadige God, Uw Zoon is mens geworden om vrede te stichten waar tweespalt heerst. Wij bidden U daarom voor alle bewoners van Indonesië. Om vrede en harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in dit grote land. Dat vele jonge Indonesiërs de weg vinden naar Uw Kerk en zó meebouwen aan Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clemens, paus en martelaar, door Christus onze Heer.