God van mateloze liefde, Gij hebt Uw eniggeboren Zoon gezonden in de wereld opdat overal op aarde Uw Naam verheerlijkt wordt. Op deze dag bidden wij U voor de regeringsleiders en religieuze leiders in Algerije. Wij bidden U dat zij de waarheid, schoonheid en kracht van het Evangelie leren kennen; dat hun harten opengaan voor Jezus Christus en dat zij hun naasten met nieuwe ogen zien. Door Christus onze Heer.