Almachtige God, U wilt dat mensen in vrede, veiligheid en vrijheid met elkaar leven. Wij bidden U voor de slachtoffers van geweld, onrecht, uitbuiting en armoede in Rusland. Bescherm de weerlozen en kleinen en geef voedsel en onderdak aan mensen die gebrek lijden. Open de oren van de Russische machthebbers voor Uw Woord van liefde en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.