God onze Vader, aan mensen in nood steekt Gij Uw reddende hand uit. Wij bidden U vandaag voor bewoners van Kenia die door maatschappelijke structuren uitgesloten worden van een menswaardig bestaan. Zij leven letterlijk aan de rand van de samenleving, in de sloppenwijken, en lijden onder schrijnende armoede en onder zware lasten. Verlicht hun dagelijks bestaan; geef hun voldoende zinvol werk, schenk hoop op een betere toekomst, vreugde in het leven en laat hun kinderen opgroeien als gezonde en gelukkige mensen. Door Christus onze Heer.