Heer onze God, U hebt Uw goedheid en zorg voor de mensen geopenbaard in Jezus van Nazareth, de goede Herder. Wij danken U voor het Evangelie van heil en redding voor alle mensen. Wij vragen U: geef dat de machthebbers en religieuze leiders in Iran Uw almacht erkennen en dat zij, naar het voorbeeld van Uw Zoon, de armen helpen, de ontheemden onderdak geven en de mensen vrijheid bieden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Polycarpus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.