Levende God, U roept alle mensen door Jezus Christus tot bekering en geestelijke groei. Wij bidden U voor de miljoenen inwoners van Mexico Stad die zoeken naar de betekenis van hun leven, terwijl zij overvraagd worden door de zorgen en uitdagingen van een onzeker bestaan. Geef dat zij zich voeden en sterken met de Sacramenten van Jezus Christus om zo met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Dit vragen wij U op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, patrones van Mexico, door Christus onze Heer.