donderdag 22 september 2022

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U vol vertrouwen bidden om herders voor Uw volk. Wij bidden vandaag daarom voor roepingen tot priesterschap in Sri Lanka. Roep vele mannen om met zuiverheid en trouw, en met een grote liefde voor Christus, onze broeders en zusters in Sri Lanka te dienen als gidsen en metgezellen op hun levensweg. Schenk de Kerk in Sri Lanka standvastigheid in moeilijke tijden en een vurig geloof in de Goede Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mauritius en zijn gezellen, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.