donderdag 22 oktober 2020

God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus openbaart Uw goedheid en genade voor alle volkeren. Wij bidden U vandaag voor allen in Irak die zoeken naar de oorsprong, betekenis en doel van hun leven. Wij vragen U dat zij van hun christelijke landgenoten of via het internet betrouwbare informatie ontvangen over Jezus Christus en Zijn ene heilige Kerk. Dat hun oren, ogen en hart opengaan voor het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josephine Leroux, martelares, door Christus onze Heer.