donderdag 22 juni 2023

Eeuwige God, Jezus Christus Uw Zoon heelde verstoten en gebroken mensen met zijn liefdevolle woorden en aanraking. Wij vragen Uw ontferming voor mensen die leven in de armere wijken van de grote steden in de Islamitische Republiek Iran. Geef dat zij mensen ontmoeten die de Blijde Boodschap uitdragen in daden van naastenliefde. Uit dank voor alle Iraniërs van goede wil. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige John Fisher en de heilige Thomas More, martelaren tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.