Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft Zijn apostelen Zijn vrede gewenst en ons gevraagd om te bidden om eenheid onder de mensen. Wij bidden U daarom vandaag op weg naar het feest van de geboorte van Uw Zoon naar het vlees voor regeringsleiders en machthebbers overal op aarde. Geef dat zij de vrede en eenheid van Uw Zoon blijven zoeken en de volkeren blijven oproepen zich met elkaar te verzoenen. Door Christus onze Heer.