Barmhartige God, over heel de wereld brengt Gij gelovigen tot de overwinning van het martelaarschap. Wij willen U danken voor de mannen en vrouwen die door de eeuwen heen Christus hebben verkondigd tot in de dood. Wij vragen U: geef dat wij het voorbeeld van hun geloofstrouw blijven gedenken, en onder alle omstandigheden getuigen van Uw waarheid en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cecilia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.