Heer onze God, Uw Woord geeft ons het ware leven. Wij willen U vandaag danken voor de Nederlandse en Vlaamse Christenen die de Goede Boodschap van Uw Zoon verkondigen in Vietnam, Laos en Cambodja. Wij vragen Uw bescherming bij hun verkondigingswerk: dat zij kracht en wijsheid ontvangen in moeilijke situaties. Geef dat hun toewijding veel vrucht mag dragen voor de inwoners van deze landen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaar Mauritius en zijn gezellen, door Christus onze Heer.