Goede God, Uw eniggeboren Zoon heeft tot zijn apostelen gezegd: ‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.’ U verlangt dat alle mensen in de vrede van Christus met elkaar kunnen leven. Geef daarom dat de kleine groep Christenen in Turkije het Evangelie van vrede blijven verkondigen aan hun landgenoten en daarmee de Kerk daar opbouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Koningin van de vrede, door Christus onze Heer.

_x000D_