Goede God, Uw Woord heeft geklonken uit de mond van de profeten van Israël. Wij danken U voor de vele actieve religieuzen die de verkondiging van het Evangelie ondersteunen in China. Wij vragen U: zegen deze mannen en vrouwen bij hun arbeid en bevestig hen in hun roeping. Geef dat vele jonge mannen en vrouwen Uw stem horen en zich aansluiten bij de verschillende ordes en congregaties met een verkondigende taak in China. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige profeet Amos, door Christus onze Heer.