donderdag 21 september 2023

Barmhartige God, U bent de bron van alle heiligheid en alle goeds. Wij bidden U: heilig ons en onze daden met de dauw van Uw heilige Geest en maak dat wij steeds meer op Uw Zoon, Jezus Christus, gelijken. Geef dat wij dagelijks zijn Blijde Boodschap van leven, licht, en liefde trouw blijven uitdragen aan de mensen om ons heen. Geef dat ons gebed deze week voor de inwoners van Malawi vrucht draagt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matteüs, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.