donderdag 21 maart 2024

God onze goede Vader, U hebt Uw liefde voor de mens ten volle geopenbaard in Jezus van Nazareth. In deze tijd van vasten en boeten vragen wij om Uw zegen voor de Kerk in India. Dat de herders van Uw volk in dit land met wijsheid, zuiverheid en liefde hun ambt uitoefenen. Schenk vreugde en geduld aan de gehuwden en hun gezinnen. Geef dat velen in India U leren kennen en dat zij met Pasen het bad van de wedergeboorte en de zalving met Uw heilige Geest mogen ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Matthew Flathers, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.