donderdag 21 juli 2022

Grote en sterke God, Uw Zoon Jezus Christus is Koning in eeuwigheid. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in Nigeria die zich met geweld verzetten tegen de komst van zijn Koninkrijk. Geef dat zij de roepstem van Uw Zoon steeds duidelijker horen en zich bekeren van hun wandaden. Voor Christenen in Nigeria die te lijden hebben onder intimidatie vanwege hun geloof. Voor de bisschoppen in Nigeria: om trouw aan hun roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Victor, lekengelovige, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.