Barmhartige God, het Licht van Uw geliefde Zoon en Gezalfde Jezus kan de duisternis in ons hart verjagen. In deze laatste dagen vóór het Kerstfeest danken wij U voor allen die zich inzetten voor vrede in het Midden Oosten. Wij bidden dat zij de juiste woorden vinden om partijen bij elkaar te brengen. Dat machthebbers inzien dat de ware vrede voortkomt uit het geloof in Jezus Christus, en handen en voeten krijgen in daden van naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Anrê Tran An Dung, priester, martelaar tijdens de Vietnamese vervolgingen, door Christus onze Heer.