donderdag 21 april 2022

Genadige God, U hebt Uw trouw aan alle mensen geopenbaard in Jezus Messias – de Gekruisigde Die leeft. Hij is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Wij bidden U tijdens dit heilig Paasoctaaf voor mensen die op zoek zijn naar de betekenis van hun leven. Verleen dat zij het antwoord hierop vinden in de ontmoeting met de Verrezen Heer. Wij vragen dat ook wij tijdens dit Paasfeest steeds meer inzien wat onze roeping is en dat ons gebed en onze goede werken vrucht dragen voor de mensheid. Door Christus onze Heer.