Heer onze God, Uw liefde voor alle mensen hebt Gij geopenbaard in Jezus de Christus. Wij bidden U deze donderdag voor de vele jonge vluchtelingen die in kampen zijn neergestreken in Congo. Om warmte tegen de kou, om toereikende medische zorg, geestelijk welzijn, genoeg eten en schoon water, en vooral om het Licht van Uw Zoon in hun leven. Door Christus onze Heer.