God onze Heer, U hebt vele mannen en vrouwen de genade geschonken om alles te verlaten omwille van het Evangelie. Wij bidden U vandaag in het bijzonder voor religieuzen in Iran die in stille daden van naastenliefde Christus navolgen en zijn Boodschap verkondigen. Geef dat vele Iraniërs hun voorbeeld zien en omarmen. Wij bidden U voor nieuwe roepingen om de Blijde Boodschap te verkondigen in Iran. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matteüs, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.